Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem projektu „Przetestuj swój startup w Inkubatorze Przedsiębiorczości!” przez co akceptuję warunki uczestnictwa w projekcie;
- zobowiązuję się do udziału w szkoleniach oraz programie preinkubacji mojego pomysłu na biznes;
- nie byłem karany za przestępstwa skarbowe;
- wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress, a także wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).